[tělo] [volno]
[trip] [text] [volno] [akce] [love cooking] [dílna]
 


TEXT

T e x t
Psané slovo, slovo vyřčené, slovo slyšené, šeptané, vykřičené, slovo pravdivé. Slova jdoucí za sebou k sobě připoutána spojkou, znamínkem, významovou vazbou. Slovo a zase slovo, slova, věty, statě, stránky , knihy.
Pár slov o slově. Ke slovu čelem k mlčení zády.

(texty jsou k dispozici ke stažení ve formátu *.doc)

Korea

Tiger