[hlava] [práce]
[scénografie] [režie] [architektura] [herectví]
 


ARCHITEKTURA

Rekonstrukce kotelny Městského úřadu Louny na multifunkční prostor Multiprostor
Spoluautor. 2001

0 1 2 3 4 5
6
7 8 9 10 11
12          
         

Rekonstrukce
0
- Stav před rekonstrukcí, 1 - rekonstrukce, stavba balkónu, 2 - rekonstrukce, bourací práce, 3 - pohled z ulice Pod šancemi 2002,
4 - nátěr betovové podlahy, 5 - stavba balkónu, 6 - bourací práce, 7 - pohled na vstup z věže chrámu sv. Mikuláše, 8 - Multiprostor - vstup1, 9 - Multiprostor - vstup2, 10 - Pohled z Pivovarské ulice, 11- Pohled od Galerie Benedikta Rejta, 12 - Mutiprostor - vstup Pod Šancemi.

Rekonstrukce Činoherního studia
spoluautor 2004