Kursy v Pivovaru Chříč – Léto 2011
Tesařská dílna - Ručně tesaný trám – 29.8. - 3. 9. 2011
Tradiční tesařské opracování surové čerstvé kulatiny do podoby užitného trámu. Následné konstrukční zpracování pomocí tradičních tesařských spojů do podoby malé funkční dřevostavby určené pro kratochvíli. Veškeré tesařské práce budou činěny jen a pouze za pomocí ručního nástroje a fyzické síly „tesaře“. Součástí těchto prací bude průběžné seznamování s tím, kterým nástrojem co se účelu, možností užití a údržby týče.